Studiebeurzen

Resultaat

Aanvragen die positief zijn beoordeeld, worden in de regel gehonoreerd met een bijdrage van
€ 1.500 tot € 2.500. Doorgaans wordt 50% als gift en 50% als renteloze lening verstrekt. Na afloop van de studie worden studenten geacht de renteloze bijdrage terug te storten. In beginsel kunnen studenten slechts twee keer een bijdrage van de Fundatie ontvangen. In het geval van een bijzondere aanvrage kan een hoger bedrag worden uitgekeerd. Ook kan de bijdrage volledig als gift of als lening worden verstrekt.

Terugbetaling

Voor de renteloze lening tekent de aanvrager een schuldbekentenis
Als de studie is voltooid en de afgestudeerde beschikt over voldoende inkomen, dient de lening te worden terugbetaald op IBAN NL30 INGB 0000 2042 47 ten name van: STG FUNDATIE VD VRIJVROUWE VAN RENSWOUDE.

Hamer Thijs​​​​​​​