Studiebeurzen

Doelstellingen

De Fundatie verleent financiële steun aan begaafde studenten die ten minste op het niveau van het Hoger Beroeps Onderwijs aan een Nederlandse instelling studeren of Nederlandse studenten die in het buitenland gaan studeren, en die in het kader van hun studie uitzonderlijke activiteiten willen ontplooien.

Criteria

Bij het beoordelen van de aanvragen hanteert het bestuur de volgende criteria:

  • Studenten moeten over een goed ‘academic record’ beschikken, dat wil zeggen: het gemiddelde van de behaalde studieresultaten is een 8 of meer.
  • De aanvraag moet een bijzonder karakter hebben, bijvoorbeeld het (af)studeren aan een gerenommeerde buitenlandse instelling of het ontplooien van uitzonderlijke onderzoeksactiviteiten.
  • De aanvraag wordt positief ondersteund door een aantal referenten, bijvoorbeeld de afstudeerhoogleraar, andere docenten of de studentendecaan.
  • De begroting van de aanvraag voldoet aan de zogenaamde Nuffic-normen en de ‘thuisuniversiteit’ draagt bij in de kosten. In beginsel heeft de student inkomsten uit een maximale studiefinanciering.
  • Studenten volgen een erkende, initiële studie. Vervolgopleidingen of studies uit liefhebberij komen niet in aanmerking voor financiering door de Fundatie.

Naast de Fundatie van Renswoude te Delft bestaan er ook Fundaties van Renswoude in Den Haag en Utrecht. Zij hebben hun eigen doelstellingen, procedures en voorwaarden. Zie fundatievanrenswoude.nl en fundatievanrenswoude-utrecht.nl.