Studiebeurzen

Procedure

Een aanvraag wordt digitaal ingediend bij de studie-adviseur en bevat de volgende onderdelen:

  • een inleiding waarin het doel van de aanvraag uiteen wordt gezet,
  • een recent curriculum vitae,
  • een financiële begroting met inkomsten en uitgaven,
  • een overzicht van behaalde studieresultaten,
  • referentiebrieven,
  • een bewijs van toelating bij de te bezoeken instelling voor onderwijs, onderzoek of stage.

Stuur de aanvraag per e-mail naar aanvraag@fundatiedelft.nl.

Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en beoordeelt dan de recent ingediende aanvragen. Aanvragers worden zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering van het besluit op de hoogte gesteld. 

Bestuur van de Fundatie in 1915​​​​​​​