Geschiedenis

Erfgoed

Meubilair en andere roerende goederen van de Fundatie en het Weeshuis worden bewaard op twee locaties. Een deel bevindt zich in het Fundatiehuis Oude Delft 49, eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser. Een ander deel wordt beheerd door Museum Paul Tetar van Elven aan de Koornmarkt.

De archieven berusten bij het Stadsarchief Delft