ANBI

ANBI-gegevens

Stichting 'Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude' te Delft is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat onze activiteiten een algemeen belang dienen. 

Gegevens van de stichting

Stichting 'Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude' te Delft

Postadres:
Laan van Overvest 18
2613 DM Delft

Fiscaal nummer: 8025.92.302

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Drs. L.C.G.M. Bakkers, voorzitter
  • Mw. E.G. Heinen, secretaris
  • Prof.dr.dr.h.c. L.J.M. Rothkrantz, studie-adviseur
  • Mr. N.P.O. Ruysch, vice-voorzitter
  • Dr. G. Verhoeven, penningmeester

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Bestuur Fundatie Delft 2018