Jeugdwerk

Jeugdwerk

De Fundatie bevordert het jeugdwelzijn in Delft en omgeving door het verlenen van eenmalige subsidie aan instellingen die op dit vlak werkzaam zijn of aan individuele personen.

Jeugdwerk​​​​​​​Een aanvraag wordt digitaal gericht aan het bestuur en bevat de volgende onderdelen.

  • een inleiding waarin het doel van de aanvraag wordt uiteen gezet,
  • een toelichting op het Delftse karakter van de aanvraag,
  • een financiële begroting met inkomsten en uitgaven,
  • een overzicht van andere fondsen waaraan steun is gevraagd.

Stuur de aanvraag per e-mail naar bestuur@fundatiedelft.nl.

Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en beoordeelt alle recent ingediende aanvragen. Aanvragers worden zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering van het besluit op de hoogte gesteld. 

Aanvragen die positief zijn beoordeeld, worden in de regel gehonoreerd met een bijdrage van maximaal € 2.500.